16

Friday, April

Tematyczny serwis internetowy!

Sprawdzian
 /  / Sprawdzian

Sprawdzian

Sprawdziany podzielone w kategoriach na portalu Sprawdziany.net
Sprawdziany podzielone w działach w serwisie Sprawdziany.net pozwalają szybko rozeznać się w tym, co znajduje się na portalu. Do działów tych zaliczają się: Tajemnice Przyrody, Planeta Nowa, Puls Życia, Wczoraj i Dziś, Nowe Słowa na Start, Chemia Nowej Ery, Spotkanie z Fizyką, Dziś i Jutro. Wybrane sprawdziany zostały zaktualizowane na bieżący rok szkolny, odpowiednio z bieżącą reformą nauczania. Wystarczy dobrać sprawdzian z dyscypliny z jakiej ktoś się uczy. Oglądając następnie odpowiedzi do sprawdzianów można usystematyzować wiedzę i mieć lepsze oceny. Spora baza sprawdzianów pomaga uczniom w tym, aby rozszerzali wiedzę i mieli najlepsze oceny. I z tego względu uczniowie chętniej niż w przeszłości nauczeni są do nauczania online. Serwis jest uważany za potrzebny, zarówno przez uczniów, jak i przez opiekunów, jakim będzie zależało na tym, żeby ich dzieci miały dobre wyniki. Warto więc doceniać, że pojawia się na nim znacznie więcej materiałów.

About the author:

Related posts